آخوند ملا محمد كاشانی

  • گروه علوم انسانی

  • رشته فلسفه

تولد: 1213 ه.ش در كاشان
درگذشت: 1294 ه.ش در اصفهان
آخوند ملا محمد كاشانی معروف به آخوند كاشی از مدرّسان و مروّجان فلسفۀ ملاصدرا در قرن سیزدهم در اصفهان است. وی علاوه بر فلسفه در ریاضیات و نجوم و هیئت و فقه نیز تبحر داشته است.

- تحصیلات مقدماتی علوم فقهی در كاشان
- تكمیل تحصیلات علوم فقهی و فلسفه در اصفهان

آقا محمدرضا قمشه ای، ملا حسن نوری و ملا عبدالجواد خراسانی استادان وی بودند.

علوم انسانی

Back to top