آقا میرزا محمد باقر اصطهباناتی

  • گروه علوم انسانی

  • رشته فلسفه

تولد: 1216 ه.ش در استهبانات
درگذشت: 1286 ه.ش در شیراز
آقا میرزا محمد باقر اصطهباناتی از فیلسوفان ایرانی است.

- تحصیل در علوم دینی در مدرسه منصوریه شیراز به مدت هشت سال
- تحصیل حكمت و فلسفه در تهران از سال 1246هـ .ش. نزد اساتیدی همچون آقا علی حكیم، محمدرضا حكیم قمشه ای و میرزا ابوالحسن جلوه
- كسب درجه اجتهاد در تهران

پدر: ملا عبدالمحسن،‌ روحانی

علوم انسانی

آثار:

  • احكام الدین
  • رساله جوابیه
  • رساله حدوث عالم
  • رساله شمس التصاریف
  • مجمع المسائل
Back to top