سید محمد امین شیخ الاسلامی مكری (هیمن )

  • گروه علوم انسانی

  • رشته شعر

تولد: 1300 ه.ش ، روستای لاچین (مهاباد )
درگذشت: 1365 ه.ش در مهاباد
سید محمد امین شیخ الاسلامی ملقب به «هیمن » شاعر، مترجم و نویسنده كرد ایرانی بود. وی بعد از 45 سال زندگی در عراق به ایران بازگشت و در ارومیه با تنی چند از یاران خود مركزی با عنوان مركز نشر فرهنگ و ادبیات كردی - انتشارات صلاح الدین ایوبی را بنا نهاد.

- فراگیری قرآن و كتب مقدماتی فارسی و عربی نزد پدرش
- تحصیل علوم دینی در خانقاه و مدرسه جد مادریش شیخ یوسف برهان در مهاباد به مدت چهار سال

پدر: سید حسن

علوم انسانی

آثار:

  • باز نویس تحفه مظفریه از رسم الخط لاتینی به كردی
  • پاشه روك ، مجموعه مقالات و اشعار
  • تاریك وروون، دیوان شعر
  • شازده و گدا
  • مقدمه رمان قه لای دمدم، اثر عرب شامیلوف
  • ناله جودایی، شعر
  • هه واری خالی
Back to top