رئیسعلی دلواری

  • گروه مشاهیر مبارزه با استعمار

  • رشته مبارزه با استعمار انگلیس

تولد : 1259 ه.ش در دلوار (تنگستان )
درگذشت: شهریور 1294 ه.ش در بوشهر
رئیسعلی دلواری از بزرگان و سرداران مبارزه با استعمار انگلیس در دوران جنگ جهانی اول بود. هنگامی كه در دوران جنگ جهانی اول انگلیسی‌ها قصد اشغال بوشهر را داشتند همراه با چند تن از خوانین محلی به مبارزه با آنها برخاست. بارها با نیروهای بیگانه درگیر شد و در هر حمله تلفاتی را بر آنان وارد ساخت. رئیس علی میهن‌دوست، اسلام‌خواه، و ضد اجنبی بود و در این راه تا پای جان ایستاد.

رئیس علی در دوران كودكی به جز مقدمات فارسی دروس دیگری نخواند و معلومات دیگری نیندوخت. وی حتی فارسی را به شكلی سلیس نمی‌توانست انشاء كند و این نشان‌دهندة آن است كه در كودكی از آموزش چندانی برخوردار نبوده است. با این همه از برخی قراین (از جمله نامه‌ای كه به آیت‌الله برازجانی نگاشته) بر می‌آید كه با حافظ و دیوان او آشنا بوده و بیت‌هایی از اشعار او را از حفظ داشته است.

پدر: زایر محمد، كدخدای قریه دلوار ، صیاد و تاجر
مادر: خانم شاهی (شهین)

مشاهیر مبارزه با استعمار

Back to top