زایرخضر خان فولادی (تنگستانی )

  • گروه مشاهیر مبارزه با استعمار

  • رشته مبارزه با استعمار انگلیس

تولد: 1241 ه. ش در روستای شمشیری از توابع تنگستان
درگذشت: 1301 ه.ش
زایر خضر فولادی تنگستانی مشهور به امیر اسلام از مبارزان ضد استعماری انگلیس در منطقه بوشهر در فاصله سالهای جنگ جهانی اول بود. از سال 1324 ه.ق به حكومت و ضابطی تنگستان رسید. در اشغال بوشهر در سال 1333 ه.ق به دست نیروهای انگلیسی از یاران رئیس علی دلواری و شیخ حسین خان چاهكوتاهی بود. زایر خضرخان به فتوای علما مبنی بر جهاد علیه انگلیسی ها همراه با خوانین دیگر اقدام نمود بعد از شهادت رئیس علی در سال 1294 ه.ش از طرف علمای نجف به لقب «امیر اسلام» ملقب گردید.

پدر: حاج محمدعلی فولادی
مادر: زلیخا بنیانگذار مسجد پیرزن بوشهر (فاطمه زهراء امروزی)

مشاهیر مبارزه با استعمار

Back to top