سید مرتضی علم الهدی

  • گروه مشاهیر مبارزه با استعمار

  • رشته مبارزه با استعمار انگلیس

تولد: نامعلوم
درگذشت: 22 شهریور 1315 ه.ش در بوشهر
سید مرتضی از آزدای خواهان و مجتهدین معاصر ملقب به علم الهدی در سالهای استبداد صغیر (محمد علی شاه) رهبری مخالفین و مردم بوشهر را با استناد به توصیه سید عبدالحسین مجتهد لاری به عهده می گیرد. با همكاری آزادی خواهان و حمایت شهید رئیس علی دلواری اداره شهر بوشهر به دست سید و یارانش می افتد. دولت، احمد خان دریابیگی را مأمور قلع و قمع سید می كند. او با عده ای سرباز به خانه سید حمله می كند و پس از دستگیری او را به عتبات تبعید می كنند. سید پس از عزل محمدعلی شاه به بوشهر مراجعت می كند و همچنان به مبارزه با دولت انگلیس و اعوان و انصارش ادامه می دهد.

تحصیلات علوم دینی در نجف و اخذ درجه اجتهاد

مشاهیر مبارزه با استعمار

پدر: سید جعفر

Back to top